EBARA ปั๊มน้ำคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐานระดับสากล สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ

Ebara

Ebara ปั๊มน้ำคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐานระดับสากล มีให้เลือกหลากหลายและสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ ได้แก่ ปั๊มน้ำทั่วไป ปั๊มใบพัดเฟือง ปั๊มดูดเอง ปั๊มชนิด Inline ปั๊มน้ำหลายใบพัด ปั๊มน้ำเพลาลอย ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน และปั๊มจุ่ม

ปั๊มหอยโข่งขนาดมาตรฐานที่เหมาะสำหรับใช้ สูบน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปั๊มน้ำภายในหมวดนี้ประกอบไปด้วย ปั๊มน้ำชนิดหน้าแปลน ปั๊มน้ำชนิดเกลียว ตามลักษณะของช่องต่อน้ำ

เป็นปั๊มที่ประกอบด้วยเฟืองสองตัวหมุนขบกันในห้องสูบของเหลวจากทางดูดจะไหลเข้าไปอยู่ในร่องเฟืองซึ่งจะหมุนและพาของเหลวเข้าไปสู่ทางจ่าย ซี่ของเฟืองซึ่งอยู่ชิดกับผนังของห้องสูบป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลย้อนมาสู่ทางดูดได้ เมื่อมาถึงทางจ่ายแล้วร่องเฟืองซึ่งมีของเหลวบรรจุอยู่ก็จะถูกแทนที่ด้วยเฟืองอีกตัวหนึ่งซึ่งขบกันสนิทจนของเหลวไม่สามารถไหลผ่านฟันเฟืองไปสู่ทางดูดได้

หรืออีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกว่า ปั๊มน้ำที่สามารถล่อน้ำได้เอง ซึ่งการใช้งานปั๊มน้ำโดยทั่วไป เราจะต้องล่อน้ำ โดยการเติมน้ำลงในปั๊มเพื่อให้มีน้ำเต็มระหว่างปั๊มลงไปถึงปลายท่อดูดน้ำเพื่อการดูดที่เต็มประสิทธิภาพแต่ปั๊มลักษณะนี้เราไม่จำเป็นต้องเติมน้ำลงในปั๊มในครั้งต่อไป

เป็นประเภทของปั๊มที่แบ่งตามแนวการไหลของน้ำ ปั๊มน้ำชนิดนี้ทางน้ำเข้าและออกอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกัน ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่

หากเราแบ่งปั๊มน้ำตามจำนวนครั้งในการปั๊ม ปั๊มน้ำแบบ Multistage ก็คือปั๊มน้ำที่มีความสามารถปั๊มน้ำหลายๆครั้ง โดยใช้ใบพัดมากกว่า 1 ใบช่วยในการส่งน้ำ ภายในหมวดนี้ประกอบไปด้วยปั๊มน้ำชนิดแนวตั้ง และปั๊มน้ำชนิดแนวนอน

ปั๊มน้ำในลักษณะนี้ จะมีส่วนที่แยกกันระหว่างมอเตอร์กับตัวปั๊มโดยสามารถถอดส่วนใดส่วนหนึ่งไปบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย โดยไม่ต้องถอดเพลาหรือมอเตอร์ทั้งอัน

บูสเตอร์ปั๊ม คือระบบเสริมแรงดันสำหรับกระจายน้ำไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วยการรักษาแรงดันภายในระบบให้มีความคงที่ สม่ำเสมอโดยอาศัยการทำงานของสวิทย์แรงดัน (Pressure Switch) เป็นตัวตัดต่อการทำงาน

ปั๊มจุ่มหรือปั๊มแช่ เป็นปั๊มที่สามารถใช้สูบน้ำได้เลย ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในงานระบายน้ำ เช่นการสูบน้ำออกจากบ่อ การระบายน้ำท่วม

 • 2CDX-70/15 ELECTRIC PUMP

  Twin impeller centrifugal pumps with hydraulic components constructed in
  stainless steel AISI 304,
  suitable for pressure boosting, water supply, water treatment and
  irrigation. Air conditioning systems
  and general water pumping including moderately aggres

 • 2CDX-120/20 ELECTRIC PUMP

  Twin impeller centrifugal pumps with hydraulic components constructed in
  stainless steel AISI 304,
  suitable for pressure boosting, water supply, water treatment and
  irrigation. Air conditioning systems
  and general water pumping including moderately aggres

 • CDA-5.50T ELECTRIC PUMP

  Twin impeller centrifugal pumps with hydraulic parts manufactured in
  cast iron, suitable for
  irrigation and handling of non-aggressive liquids for civil and
  industrial uses.

 • 3LSF40-125/1.5 CENTRIFUGAL PUMP SS 316

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากสแตนเลส
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 316L
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิค่อนข้างสูง หรืองานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อน จากสารเคมี
  บางชนิด และงานสูบน้ำปริมาณน้ำที่มาก และต้องการแรงดันสูง
  เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันในงานอุตสาหกรรม (Pressure Boosting in
  industrial system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานระบบทำความร้อน และงานปรับอากาศ (Heating and Air
  conditioning system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ (Cooling
  and Chiller or lndustrial
  Applications)
  - งานสูบน้ำสำหรับระบบล้างทำความสะอาด (Washing system)

 • 3LSF32-125/1.1 CENTRIFUGAL PUMP SS 316

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากสแตนเลส
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 316L
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิค่อนข้างสูง หรืองานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อน จากสารเคมี
  บางชนิด และงานสูบน้ำปริมาณน้ำที่มาก และต้องการแรงดันสูง
  เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันในงานอุตสาหกรรม (Pressure Boosting in
  industrial system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานระบบทำความร้อน และงานปรับอากาศ (Heating and Air
  conditioning system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ (Cooling
  and Chiller or lndustrial
  Applications)
  - งานสูบน้ำสำหรับระบบล้างทำความสะอาด (Washing system)

 • MATRIX 10-2T/0.75M ELECTRIC PUMP SS304

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งหลายใบพัดแบบแนวนอน
  ผลิตจากสแตนเลส AISI 304
  MATRIX SERIES
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 304
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง และมีคลอลีนเจือปนได้ถึง 550 ppm และ
  งานสูบน้ำปริมาณน้ำมี่มากและต้องการแรงดันสูง เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Pressure boosting)
  - งานสูบน้ำเพื่องานระบบทำความร้อนงานปรับอากาศ (Heating and
  conditioning)
  - งานสูบน้ำเพื่องานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  (Cooling and chiller or industrial plant)
  - งานสูบน้ำเพื่อระบบการชลประทาน (Irrigation)

 • 2CDX-70/12 ELECTRIC PUMP

  Twin impeller centrifugal pumps with hydraulic components constructed in
  stainless steel AISI 304,
  suitable for pressure boosting, water supply, water treatment and
  irrigation. Air conditioning systems
  and general water pumping including moderately aggres

 • 3LSF50-125/4.0 CENTRIFUGAL PUMP SS 316

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากสแตนเลส
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 316L
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิค่อนข้างสูง หรืองานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อน จากสารเคมี
  บางชนิด และงานสูบน้ำปริมาณน้ำที่มาก และต้องการแรงดันสูง
  เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันในงานอุตสาหกรรม (Pressure Boosting in
  industrial system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานระบบทำความร้อน และงานปรับอากาศ (Heating and Air
  conditioning system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ (Cooling
  and Chiller or lndustrial
  Applications)
  - งานสูบน้ำสำหรับระบบล้างทำความสะอาด (Washing system)

 • 3LSF50-200/15 CENTRIFUGAL PUMP SS 316

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากสแตนเลส
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 316L
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิค่อนข้างสูง หรืองานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อน จากสารเคมี
  บางชนิด และงานสูบน้ำปริมาณน้ำที่มาก และต้องการแรงดันสูง
  เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันในงานอุตสาหกรรม (Pressure Boosting in
  industrial system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานระบบทำความร้อน และงานปรับอากาศ (Heating and Air
  conditioning system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ (Cooling
  and Chiller or lndustrial
  Applications)
  - งานสูบน้ำสำหรับระบบล้างทำความสะอาด (Washing system)

 • MATRIX 18-2T/1.5M ELECTRIC PUMP SS304

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งหลายใบพัดแบบแนวนอน
  ผลิตจากสแตนเลส AISI 304
  MATRIX SERIES
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 304
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง และมีคลอลีนเจือปนได้ถึง 550 ppm และ
  งานสูบน้ำปริมาณน้ำมี่มากและต้องการแรงดันสูง เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Pressure boosting)
  - งานสูบน้ำเพื่องานระบบทำความร้อนงานปรับอากาศ (Heating and
  conditioning)
  - งานสูบน้ำเพื่องานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  (Cooling and chiller or industrial plant)
  - งานสูบน้ำเพื่อระบบการชลประทาน (Irrigation)

 • COMPACT A/10 ELECTRIC PUMP

  Horizontal centrifugal multistage pumps suitable for pressure boosting
  systems, car washing, small
  garden irrigation and general clean water pumping.

 • CDXM-120/20 ELECTRIC PUMP

  Single impeller centrifugal pumps with hydraulic components manufactured
  from stainless steel AISI
  304, suitable for pressure boosting, water supply, treatment and
  irrigation. Air conditioning systems
  and general water pumping including moderately aggress

 • VERTICAL MULTISTAGE PUMPS 1.5KW

  ปั๊มน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง ส่วนปั๊มทำจากสแตนเลส เกรด 304 จึงทนทาน
  เสียงเงียบ และดูแลรักษาง่าย เหมาะกับการสูบส่งน้ำทั่วไป
  ทั้งในที่พักอาศัย ระบบสาธารณูปโภค การเกษตร ระบบอุตสาหกรรม
  การเพิ่มแรงดันน้ำในระบบดับเพลิง โรงงานบำบัดน้ำเสีย ระบบชลประทาน
  ระบบล้างต่างๆ

 • CMD-4.00T ELECTRIC PUMP

  Single impeller centrifugal pumps manufactured in cast iron, suitable
  for pressure boosting, smallscale
  for irrigation, hamdling non-aggressive liquids for civil and industrial
  uses.
  The CMR range features an open impeller.

 • CDX-200/20 ELECTRIC PUMP

  Single impeller centrifugal pumps with hydraulic components manufactured
  from stainless steel AISI
  304, suitable for pressure boosting, water supply, treatment and
  irrigation. Air conditioning systems
  and general water pumping including moderately aggress

 • MATRIX 5-4T/0.9M ELECTRIC PUMP SS304

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งหลายใบพัดแบบแนวนอน
  ผลิตจากสแตนเลส AISI 304
  MATRIX SERIES
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 304
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง และมีคลอลีนเจือปนได้ถึง 550 ppm และ
  งานสูบน้ำปริมาณน้ำมี่มากและต้องการแรงดันสูง เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Pressure boosting)
  - งานสูบน้ำเพื่องานระบบทำความร้อนงานปรับอากาศ (Heating and
  conditioning)
  - งานสูบน้ำเพื่องานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  (Cooling and chiller or industrial plant)
  - งานสูบน้ำเพื่อระบบการชลประทาน (Irrigation)

©KTW Group KTW Group, leading importer and distributor of tools from world-renowned makers
-----------------------------------------------------------> Arrow iconวางโค้ดรีมาร์เก็ตติ้งไว้เหนือแท็ก แล้ว