เอบาร่า ปั๊มน้ำคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐานระดับสากล สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ

เอบาร่า

เอบาร่า ปั๊มน้ำคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐานระดับสากล มีให้เลือกหลากหลายและสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ ได้แก่ ปั๊มน้ำทั่วไป ปั๊มใบพัดเฟือง ปั๊มดูดเอง ปั๊มชนิด Inline ปั๊มน้ำหลายใบพัด ปั๊มน้ำเพลาลอย ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน และปั๊มจุ่ม

ปั๊มหอยโข่งขนาดมาตรฐานที่เหมาะสำหรับใช้ สูบน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปั๊มน้ำภายในหมวดนี้ประกอบไปด้วย ปั๊มน้ำชนิดหน้าแปลน ปั๊มน้ำชนิดเกลียว ตามลักษณะของช่องต่อน้ำ

เป็นปั๊มที่ประกอบด้วยเฟืองสองตัวหมุนขบกันในห้องสูบของเหลวจากทางดูดจะไหลเข้าไปอยู่ในร่องเฟืองซึ่งจะหมุนและพาของเหลวเข้าไปสู่ทางจ่าย ซี่ของเฟืองซึ่งอยู่ชิดกับผนังของห้องสูบป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลย้อนมาสู่ทางดูดได้ เมื่อมาถึงทางจ่ายแล้วร่องเฟืองซึ่งมีของเหลวบรรจุอยู่ก็จะถูกแทนที่ด้วยเฟืองอีกตัวหนึ่งซึ่งขบกันสนิทจนของเหลวไม่สามารถไหลผ่านฟันเฟืองไปสู่ทางดูดได้

หรืออีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกว่า ปั๊มน้ำที่สามารถล่อน้ำได้เอง ซึ่งการใช้งานปั๊มน้ำโดยทั่วไป เราจะต้องล่อน้ำ โดยการเติมน้ำลงในปั๊มเพื่อให้มีน้ำเต็มระหว่างปั๊มลงไปถึงปลายท่อดูดน้ำเพื่อการดูดที่เต็มประสิทธิภาพแต่ปั๊มลักษณะนี้เราไม่จำเป็นต้องเติมน้ำลงในปั๊มในครั้งต่อไป

เป็นประเภทของปั๊มที่แบ่งตามแนวการไหลของน้ำ ปั๊มน้ำชนิดนี้ทางน้ำเข้าและออกอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกัน ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่

หากเราแบ่งปั๊มน้ำตามจำนวนครั้งในการปั๊ม ปั๊มน้ำแบบ Multistage ก็คือปั๊มน้ำที่มีความสามารถปั๊มน้ำหลายๆครั้ง โดยใช้ใบพัดมากกว่า 1 ใบช่วยในการส่งน้ำ ภายในหมวดนี้ประกอบไปด้วยปั๊มน้ำชนิดแนวตั้ง และปั๊มน้ำชนิดแนวนอน

ปั๊มน้ำในลักษณะนี้ จะมีส่วนที่แยกกันระหว่างมอเตอร์กับตัวปั๊มโดยสามารถถอดส่วนใดส่วนหนึ่งไปบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย โดยไม่ต้องถอดเพลาหรือมอเตอร์ทั้งอัน

บูสเตอร์ปั๊ม คือระบบเสริมแรงดันสำหรับกระจายน้ำไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วยการรักษาแรงดันภายในระบบให้มีความคงที่ สม่ำเสมอโดยอาศัยการทำงานของสวิทย์แรงดัน (Pressure Switch) เป็นตัวตัดต่อการทำงาน

ปั๊มจุ่มหรือปั๊มแช่ เป็นปั๊มที่สามารถใช้สูบน้ำได้เลย ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในงานระบายน้ำ เช่นการสูบน้ำออกจากบ่อ การระบายน้ำท่วม

 • 2CDX-70/15 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

  ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
  booster
  Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
  งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

 • 2CDX-120/20 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

  ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
  booster
  Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
  งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

 • CDA-5.50T(5.5HP 3สาย)หอยโข่งใบพัดคู่

  ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ สำหรับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย
  การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค
  สามารถใช้ในงานล้างต่างๆ สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม

 • 3LSF40-125/1.5 ปั๊มหอยโข่งSS 316/หัวปั๊ม

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากสแตนเลส
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 316L
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิค่อนข้างสูง หรืองานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อน จากสารเคมี
  บางชนิด และงานสูบน้ำปริมาณน้ำที่มาก และต้องการแรงดันสูง
  เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันในงานอุตสาหกรรม (Pressure Boosting in
  industrial system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานระบบทำความร้อน และงานปรับอากาศ (Heating and Air
  conditioning system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ (Cooling
  and Chiller or lndustrial
  Applications)
  - งานสูบน้ำสำหรับระบบล้างทำความสะอาด (Washing system)

 • 3LSF32-125/1.1 ปั๊มหอยโข่งSS 316/หัวปั๊ม

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากสแตนเลส
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 316L
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิค่อนข้างสูง หรืองานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อน จากสารเคมี
  บางชนิด และงานสูบน้ำปริมาณน้ำที่มาก และต้องการแรงดันสูง
  เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันในงานอุตสาหกรรม (Pressure Boosting in
  industrial system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานระบบทำความร้อน และงานปรับอากาศ (Heating and Air
  conditioning system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ (Cooling
  and Chiller or lndustrial
  Applications)
  - งานสูบน้ำสำหรับระบบล้างทำความสะอาด (Washing system)

 • MATRIX 10-2T/0.75Mปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งหลายใบพัดแบบแนวนอน
  ผลิตจากสแตนเลส AISI 304
  MATRIX SERIES
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 304
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง และมีคลอลีนเจือปนได้ถึง 550 ppm และ
  งานสูบน้ำปริมาณน้ำมี่มากและต้องการแรงดันสูง เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Pressure boosting)
  - งานสูบน้ำเพื่องานระบบทำความร้อนงานปรับอากาศ (Heating and
  conditioning)
  - งานสูบน้ำเพื่องานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  (Cooling and chiller or industrial plant)
  - งานสูบน้ำเพื่อระบบการชลประทาน (Irrigation)

 • 2CDX-70/12 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

  ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
  booster
  Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
  งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

 • 3LSF50-125/4.0 ปั๊มหอยโข่งSS 316/หัวปั๊ม

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากสแตนเลส
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 316L
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิค่อนข้างสูง หรืองานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อน จากสารเคมี
  บางชนิด และงานสูบน้ำปริมาณน้ำที่มาก และต้องการแรงดันสูง
  เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันในงานอุตสาหกรรม (Pressure Boosting in
  industrial system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานระบบทำความร้อน และงานปรับอากาศ (Heating and Air
  conditioning system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ (Cooling
  and Chiller or lndustrial
  Applications)
  - งานสูบน้ำสำหรับระบบล้างทำความสะอาด (Washing system)

 • 3LSF50-200/15 ปั๊มหอยโข่งSS 316/หัวปั๊ม

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากสแตนเลส
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 316L
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิค่อนข้างสูง หรืองานที่ต้องทนต่อการกัดกร่อน จากสารเคมี
  บางชนิด และงานสูบน้ำปริมาณน้ำที่มาก และต้องการแรงดันสูง
  เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันในงานอุตสาหกรรม (Pressure Boosting in
  industrial system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานระบบทำความร้อน และงานปรับอากาศ (Heating and Air
  conditioning system)
  - งานสูบน้ำสำหรับงานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ (Cooling
  and Chiller or lndustrial
  Applications)
  - งานสูบน้ำสำหรับระบบล้างทำความสะอาด (Washing system)

 • MATRIX 18-2T/1.5M ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งหลายใบพัดแบบแนวนอน
  ผลิตจากสแตนเลส AISI 304
  MATRIX SERIES
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 304
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง และมีคลอลีนเจือปนได้ถึง 550 ppm และ
  งานสูบน้ำปริมาณน้ำมี่มากและต้องการแรงดันสูง เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Pressure boosting)
  - งานสูบน้ำเพื่องานระบบทำความร้อนงานปรับอากาศ (Heating and
  conditioning)
  - งานสูบน้ำเพื่องานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  (Cooling and chiller or industrial plant)
  - งานสูบน้ำเพื่อระบบการชลประทาน (Irrigation)

 • COMPACT A/10 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

  ปั๊มน้ำหลายใบพัด
  ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
  ระบบส่งน้ำทั่วไป

 • CDXM-120/20 2สาย ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

  ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียว เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
  booster
  Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
  งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

 • EVM3-15N5-1.5 2 HP ปั๊มน้ำแสตนเลสตั้ง

  ปั๊มน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง ส่วนปั๊มทำจากสแตนเลส เกรด 304 จึงทนทาน
  เสียงเงียบ และดูแลรักษาง่าย เหมาะกับการสูบส่งน้ำทั่วไป
  ทั้งในที่พักอาศัย ระบบสาธารณูปโภค การเกษตร ระบบอุตสาหกรรม
  การเพิ่มแรงดันน้ำในระบบดับเพลิง โรงงานบำบัดน้ำเสีย ระบบชลประทาน
  ระบบล้างต่างๆ

 • CMD-4.00T(4HP 3สาย)3" ปั๊มหอยโข่ง

  ปั๊มน้ำหอยโข่ง เรือนปั๊มเหล็กหล่อ สำหรับ Pressure Booster,
  ระบบการให้น้ำขนาดเล็ก
  งานเกษตรกรรม และ งานอุตสาหกรรม

 • CDX-200/20 3สาย ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

  ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียว เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
  booster
  Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
  งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

 • MATRIX 5-4T/0.9M ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

  เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งหลายใบพัดแบบแนวนอน
  ผลิตจากสแตนเลส AISI 304
  MATRIX SERIES
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส AISI 304
  โดยออกแบบมาเพื่อใช้งานสูบน้ำสะอาดทั่วไป หรือน้ำสะอาดที่มี
  อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง และมีคลอลีนเจือปนได้ถึง 550 ppm และ
  งานสูบน้ำปริมาณน้ำมี่มากและต้องการแรงดันสูง เหมาะสำหรับ
  - งานสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Pressure boosting)
  - งานสูบน้ำเพื่องานระบบทำความร้อนงานปรับอากาศ (Heating and
  conditioning)
  - งานสูบน้ำเพื่องานทำความเย็นหรืองานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  (Cooling and chiller or industrial plant)
  - งานสูบน้ำเพื่อระบบการชลประทาน (Irrigation)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดแค็ตตาล๊อก
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก
-----------------------------------------------------------> Arrow iconวางโค้ดรีมาร์เก็ตติ้งไว้เหนือแท็ก แล้ว