เอบาร่า ปั๊มน้ำคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐานระดับสากล สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ปั๊มน้ำเพลาลอย

ENR 32-200B ปั๊มเพลาลอย

เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากเหล็กหล่อ
การใช้งานโดยทั่วไป (Applictions)
เป็นเครื่องสูบน้ำที่ผลิตจากมาตรฐานยุโรป (DIN Standard)
ตัวเรือนผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) แบบ Back Pull Out
คือ สามารถถอดไปบำรุงรักษา และซ่อมแซมได้ง่าย โดยไม่ต้อง
ถอดเพลาหรือมอเตอร์ สามารถเลือกติดตั้งประกอบพร้อมมอเตอร์
1450 rpm หรือ 2900 rpm ได้ เหมาะสำหรับ
- งานสูบน้ำใช้ภายในที่พักอาศัย (Domestic applications)
- งานสูบน้ำในงานอุตสาหกรรม (Industrial applications)
- งานระบบเพิ่มแรงดัน (Pressure boosting)
- งานระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ
- งานระบบดับเพลิง
- งานระบบชลประทาน

ENR 40-200 ปั๊มเพลาลอย

เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากเหล็กหล่อ
การใช้งานโดยทั่วไป (Applictions)
เป็นเครื่องสูบน้ำที่ผลิตจากมาตรฐานยุโรป (DIN Standard)
ตัวเรือนผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) แบบ Back Pull Out
คือ สามารถถอดไปบำรุงรักษา และซ่อมแซมได้ง่าย โดยไม่ต้อง
ถอดเพลาหรือมอเตอร์ สามารถเลือกติดตั้งประกอบพร้อมมอเตอร์
1450 rpm หรือ 2900 rpm ได้ เหมาะสำหรับ
- งานสูบน้ำใช้ภายในที่พักอาศัย (Domestic applications)
- งานสูบน้ำในงานอุตสาหกรรม (Industrial applications)
- งานระบบเพิ่มแรงดัน (Pressure boosting)
- งานระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ
- งานระบบดับเพลิง
- งานระบบชลประทาน

ENR 50-125 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 50-160 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 50-200 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 50-200 GB ปั๊มเพลาลอย(ใบพัด BRONZE)

เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากเหล็กหล่อ
การใช้งานโดยทั่วไป (Applictions)
เป็นเครื่องสูบน้ำที่ผลิตจากมาตรฐานยุโรป (DIN Standard)
ตัวเรือนผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) แบบ Back Pull Out
คือ สามารถถอดไปบำรุงรักษา และซ่อมแซมได้ง่าย โดยไม่ต้อง
ถอดเพลาหรือมอเตอร์ สามารถเลือกติดตั้งประกอบพร้อมมอเตอร์
1450 rpm หรือ 2900 rpm ได้ เหมาะสำหรับ
- งานสูบน้ำใช้ภายในที่พักอาศัย (Domestic applications)
- งานสูบน้ำในงานอุตสาหกรรม (Industrial applications)
- งานระบบเพิ่มแรงดัน (Pressure boosting)
- งานระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ
- งานระบบดับเพลิง
- งานระบบชลประทาน

ENR 50-250 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 50-250 GB ปั๊มเพลาลอย(ใบพัด BRONZE)

เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ผลิตจากเหล็กหล่อ
การใช้งานโดยทั่วไป (Applictions)
เป็นเครื่องสูบน้ำที่ผลิตจากมาตรฐานยุโรป (DIN Standard)
ตัวเรือนผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) แบบ Back Pull Out
คือ สามารถถอดไปบำรุงรักษา และซ่อมแซมได้ง่าย โดยไม่ต้อง
ถอดเพลาหรือมอเตอร์ สามารถเลือกติดตั้งประกอบพร้อมมอเตอร์
1450 rpm หรือ 2900 rpm ได้ เหมาะสำหรับ
- งานสูบน้ำใช้ภายในที่พักอาศัย (Domestic applications)
- งานสูบน้ำในงานอุตสาหกรรม (Industrial applications)
- งานระบบเพิ่มแรงดัน (Pressure boosting)
- งานระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ
- งานระบบดับเพลิง
- งานระบบชลประทาน

ENR 50-315 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 65-125 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 65-160 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 65-200 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 65-250 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 65-315 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 80-160 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 80-200 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 80-250 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 80-315 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 80-400 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 100-160 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

ENR 100-200 ปั๊มเพลาลอย

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ (ปั๊มเพลาลอย) มาตรฐาน Din 24255 แมคคานิคอลซีล
(Grand packing seal option)
เหมาะกับงานสูบส่งที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมากๆ ใช้กับน้ำสะอาด
งานระบบน้ำเย็นและน้ำร้อน

Filter by:

Clear All
ต่ำ: ฿28770 สูง: ฿127530
฿28770 ฿127530
ผู้ผลิต
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก
-----------------------------------------------------------> Arrow iconวางโค้ดรีมาร์เก็ตติ้งไว้เหนือแท็ก แล้ว