EBARA ปั๊มน้ำคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐานระดับสากล สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ
หลักการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง

Ebara

หลักการทำงานของปั๊มน้ำหอยโข่ง

สวัสดีครับพบกับ EBARATHAILAND กับสาระน่ารู้เกี่ยวกับปั๊มน้ำที่ตั้งใจนำมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยมนุษย์เรามีความสัมพันธ์และผูกพันกับแหล่งน้ำทั้งในเรื่องการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และมีการใช้ประโยชน์จาก แหล่งน้ำอย่างสม่ำเสมอซึ่ง ปั๊มน้ำจึงเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ ทำให้มนุษย์นำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสะอาด รวดเร็วยิ่งขึ้น

แรงหนีศูนย์กลาง

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของแรงหนีศูนย์กลาง แรงที่เกิดจากการหมุนของใบพัดในปั๊มน้ำด้วยความเร็ว ซึ่งจะมีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วยกกำลังสอง

Ebara

หลักการทำงานของปั๊มน้ำชนิดหอยโข่ง

การส่งน้ำออกจากปั๊มน้ำชนิดหอยโข่งอาศัย “ แรงหนีศูนย์กลาง ” เมื่อแรงหนีศูนย์กลางกระทำต่อน้ำในปั๊ม ความดัน บริเวณศูนย์กลางของปั๊มจะต่ำลงเกือบเป็นสูญญากาศ ความดันของบรรยากาศภายนอกจะดันน้ำจากบ่อพักน้ำเข้า ไปยังบริเวณศูนย์กลางของปั๊มน้ำ การหมุนของใบพัด ในปั๊มน้ำจะทำให้เกิดสูญญากาศและแรงหนีศูนย์กลาง พร้อมๆกัน ความต่อเนื่องของการหมุนนี้ทำให้น้ำเคลื่อนที่ ผ่านปั๊มน้ำจากระดับที่ต่ำไปหาระดับที่สูงได้

Ebara

โครงสร้างและชิ้นส่วนของปั๊มน้ำชนิดหอยโข่ง

ปั๊มน้ำแบบหอยโข่งสามารถสูบน้ำด้วยการทำงานของส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ

Ebara

1. ใบพัด (Impeller) : เป็นส่วนที่ทำ ให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางต่อน้ำที่อยู่ภายในเรือนสูบ

2. เรือนสูบ (Casing) : เป็นส่วนที่เปลี่ยนแรงหนีศูนย์กลางที่เกิดจากใบพัดให้เป็นแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ช่องดูด (Suction) : ทำหน้าที่เป็นท่อทางน้ำเข้าของปั๊มน้ำ

4. ช่องดูด (Discharge) : ทำหน้าที่เป็นท่อทางส่งน้ำออกของปั๊มน้ำ

โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง

ใบพัด (impeller)

Ebara

ใบพัดแบบเปิด (En-closed impeller)

มีประสิทธิภาพดี แต่ละเครื่องมีประสิทธิภาพเกาะกลุ่ม มีวัตถุแปลกปลอมจะอุดตันใบพัดง่ายกว่า ซึ่งมักใช้ใน การดูดน้ำใส หรือน้ำสะอาด

Ebara

ใบพัดแบบกึ่งเปิด (Semi-opened impeller)

มีประสิทธิภาพดี แต่ละเครื่องแตกต่างกันมากกว่าแบบปิด สามารถสูบน้ำที่มีวัตถุแปลกปลอมได้บ้างโดยไม่มีการอุดตัน

เรือนสูบ(Casing)

Ebara

เรือนสูบแบบโวลูทเดี่ยวจะใช้ในเครื่องสูบ ชนิดสเตจเดียว ( Single stage)

Ebara

เรือนสูบแบบโวลูทคู่จะใช้ในเครื่องสูบชนิด หลายสเตจ ( Multi stage)

Ebara

เพลา (Shaft)

เพลามีหน้าที่ถ่ายทอดกำลังหรือแรงบิดจากเครื่องฉุด ไปยังใบพัดของ เครื่องสูบ เพลาสามารถรับแรงต่างๆในเครื่องสูบได้ มักจะทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel)

Ebara

ลูกปืน (Bearing)

ใช้สำหรับรองรับภาระที่เกิดจากใบพัดและเพลารวมกับแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะเครื่องสูบทำงานโดยส่วนมากแบริ่งเป็นตลับลูกปืน (Ball Bearing)

Ebara

แหวนเรือนสูบ (Casing Ring)

เป็นแหวนที่ติดอยู่บนเครื่องสูบตรงส่วนที่อยู่ชิดกับใบพัดซึ่งจะมีช่องว่าง แคบๆ (gap) เพื่อป้องกันไม่ให้ใบพัดสีกับตัวเรือน

Ebara

เมคานิคอลซีล (Mechanical Seal)

ป้องกันการรั่วซึมได้อย่างสมบูรณ์เพลาไม่สึก ไม่จำเป็นต้องมีการปรับแต่งกันรั่วในขณะเครื่องสูบทำงาน

Ebara

ข้อต่อเพลา (Coupling)

เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ต่อเพลาของเครื่องสูบน้ำกับเพลาของมอเตอร์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดแรงบิดจากเพลาของมอเตอร์ไปยังเพลาของปั๊มน้ำ

Ebara

วาล์วระบายอากาศและกรวยกรอกน้ำ

เพื่อใช้เติมน้ำให้เต็มท่อดูดและตัวปั๊มน้ำ เพื่อไล่อากาศ ก่อนการเดินปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำและท่อดูดจะต้องมีน้ำเต็มท่อ คือต้องมีการล่อน้ำเพื่อไล่อากาศ การไล่อากาศดังกล่าวจะทำให้เกิดสูญญากาศภายในโข่ง ทำให้ปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำได ซึ่งในปั๊มน้ำหอยโข่งบางรุ่นสามารถล่อน้ำด้วยตนเองได้

©KTW Group KTW Group, leading importer and distributor of tools from world-renowned makers
-----------------------------------------------------------> Arrow iconวางโค้ดรีมาร์เก็ตติ้งไว้เหนือแท็ก แล้ว